Bellouto Amyntaio

Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

---------------------

AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

------------------

Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

Επικαιρότητα

Η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετέχει ως εταίρος σε Σύμπραξη Erasmus+ με τίτλο: Digital Erasmus Museum Learning (ErasMUSeum)

Η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετέχει ως εταίρος σε Σύμπραξη Erasmus+ με τίτλο: Digital Erasmus Museum Learning (ErasMUSeum) και αριθμό σύμβασης: 2020-1-SE01-KA227-SCH-092462. Οι συνεργαζόμενοι φορείς της σύμπραξης είναι: Paradisskolan, Συντονιστικό σχολείο (Σουηδία), Misak-i Milli Ortaokulu (Τουρκία), Colegiul National de Arta “George Apostu” (Ρουμανία), INERCIA DIGITAL SL (Ισπανία) και Anamur ilce Milli Egitim Mudurlugu (Τουρκία).
Η σύμπραξη ErasMUSeum έχει ως σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις συνεργαζόμενες περιοχές με ανοιχτές και καινοτόμες πρακτικές, πλήρως ενταγμένες στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, οι οποίες αφενός προάγουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, αφετέρου ενισχύουν την αναγνώριση των αξιών του πολιτισμού, την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα πολιτισμικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της κοινής αίσθησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Η συνεργασία αυτή αντιμετωπίζεται ως κοινωνική και παιδαγωγική πρόκληση με προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση, καθώς φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στις οποίες η τεχνολογία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο: διδασκαλία με MOOC με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και πρακτικών των εκπαιδευτικών κατά τη δημιουργία σεναρίων μάθησης, e-βιβλία με ενσωματωμένους κωδικούς QR και εικονικά μουσεία. Οι εικονικοί επισκέπτες με τη χρήση smartphones ή tablets καθώς και τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας (VR) ή Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) θα βελτιώσουν την εμπειρία τους, ενώ παράλληλα θα αλληλοεπιδρούν με άλλους χρήστες, πριν ή μετά την επίσκεψη, μέσω διαδικτυακών καναλιών. Οι εικονικοί αυτοί χώροι, διαθέσιμοι σε ένα ευρύτερο κοινό, θα λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, εξάσκηση στη χρήση φορητής μάθησης, ενίσχυση της δημιουργικότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων.
Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών «μετατρέπει» τους χώρους πολιτισμού σε εκπαιδευτικούς χώρους, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνδυάσουν παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας με τη σύγχρονη ψηφιακή τάξη, προσφέροντας πρόσβαση και υπηρεσίες με ποικίλους τρόπους (συμμετοχικές δραστηριότητες, διαδραστικές εκθέσεις, ψηφιακές ξεναγήσεις, online πληροφορίες), ενώ παράλληλα εξυπηρετεί την εκπαιδευτική στοχοθεσία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός με άξονα την πολιτισμική κληρονομιά και τις Τέχνες μπορεί να προσφέρει μαθησιακές ευκαιρίες, βελτίωση αντιλήψεων και δεξιοτήτων, ανταλλαγή εμπειριών, ενώ παράλληλα ενισχύει τα κίνητρα μάθησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης Φλώρινας
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ν. Τσώκας

Παρακαλούμε ακολουθήστε μας και κάντε μας like
error45
fb-share-icon14
Tweet 10
fb-share-icon20

Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

amyntaio-google

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

---------------------

AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

------------------

Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

Επικαιρότητα

Η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης καταβάλλει μια προσπάθεια από το 2020 ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων

Η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης καταβάλλει μια προσπάθεια από το 2020 ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια λειτουργικής δυναμικής στο επίπεδο της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Η εμπειρία μας υπήρξε μέχρι σήμερα -η κατά το δυνατόν- υποστηρικτική παρουσία σε πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών φορέων της πόλης και κυρίως του 5ου Δημοτικού Σχολείου.

Ο επαναπροσανατολισμός μας στην κατεύθυνση της διεκδίκησης συμμετοχής μας στην κατηγορία των προγραμμάτων Erasmus+ καρποφόρησε φιλόδοξα και συμμετέχουμε ως εταίρος σε Σύμπραξη Erasmus+ με τίτλο: Arts, museums, outdoor activities and learning (EduCult) και αριθμό σύμβασης: 2020-1-BG01-KA227-SCH-094995. Οι συνεργαζόμενοι φορείς της σύμπραξης είναι: Detska gradina «Bratya Grim», Συντονιστικό σχολείο (Βουλγαρία), Detska gradina «Svetulka» (Βουλγαρία), Regional Museum of History (Shumen, (Βουλγαρία), Agrupamento de Escolas de Barcelos (Πορτογαλία), Associação Terras LusasMovimentos Europeus (Πορτογαλία), Πολιτιστικό Ρεύμα Πάφου (Κύπρος), Centro de Educación Infantil y Primaria Anselmo Pérez de Brito (Ισπανία) και EURO-NET (Ιταλία).

Η σύμπραξη EduCult έχει ως σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις συνεργαζόμενες περιοχές μέσα από υπαίθριες δραστηριότητες μάθησης και υιοθέτηση καινοτόμων και καλών πρακτικών για βιωματική μάθηση σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επιμέρους στόχοι του έργου:

1. Ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μουσείων και κοινότητας.

2. Ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για συμμετοχή στο διαπολιτισμικό διάλογο σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της πολιτισμικής κληρονομιάς και της τέχνης.

3. Ενίσχυση της μάθησης σε υπαίθριους χώρους και στο μουσείο ως ευκαιρία για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων.

Η συνεργασία αυτή αντιμετωπίζεται ως κοινωνική και παιδαγωγική πρόκληση με προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση, καθώς τα υπαίθρια εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται μαθητοκεντρικά και υλοποιούνται με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Πρόκειται για μια ολιστική μορφή εκπαίδευσης, που συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη του ατόμου, διότι ενθαρρύνει τη δημιουργία μηχανισμών διασύνδεσης της νέας εμπειρίας με την προγενέστερη γνώση, συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, ενδυναμώνει και ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ικανότητα επίλυσης προβλήματος και την κριτική σκέψη. Οι διδακτικές αυτές προσεγγίσεις στηρίζονται στην ομαδικότητα, προάγοντας τη συνεργασία και την κοινωνικότητα των ατόμων, ενώ παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσουν και ως εργαλείο αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ανάλογα με τον τρόπο που σχεδιάζονται και υλοποιούνται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείου Σύγχρονης

Τέχνης Φλώρινας

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ν. Τσώκας

Παρακαλούμε ακολουθήστε μας και κάντε μας like
error45
fb-share-icon14
Tweet 10
fb-share-icon20

Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

amyntaio-google

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

error

Παρακαλούμε ακολουθήστε μας και κάντε μας like