Απόλαυσέ τα ψάρια και τα θαλασσινά στον χώρο σου ζεστά, σε όποια γωνία του Αμυνταίου και αν βρίσκεσαι!   Bellouto Amyntaio

Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

----

AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

Δημοτικό Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα 

Amyntaio 9 Ιουλίου 2020
Αναρτήθηκε από το Αμύνταιο News Team 2022/01/29 at 10:22 ΜΜ
dhmos
Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

Οι καλύτερες τιμές της αγορας στα σφαλιστρά αυτοκίνητων

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας  προσκαλεί στην 13η Τακτική συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα   και ώρα  19:00  στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης ύδρευσης ΔΕ Αμυνταίου και Αετού από επιφανειακά υδάτινα σώματα”, με

ΚΑ:63.7412.002.

Eισηγητής κ. Μπερμπερίδης Πέτρος Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του κ. Κοντίνη Νικόλαου προϊσταμένου του τμήματος

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 1. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας) για την υλοποίηση της Πράξης “Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών”.

Eισηγητής κ. Μπερμπερίδης Πέτρος Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του κ. Κοντίνη Νικόλαου προϊσταμένου του τμήματος

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 1. Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

         Eισηγητής κ. Μπερμπερίδης Πέτρος Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, σύμφωνα με    

         την σχετική εισήγηση της κ. Αλληλόμη Αναστασία Διευθύντρια Τεχνικών

         Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

 1. Αποδοχή ένταξης στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19:«Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του έργου με τίτλο ” Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής οδού Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου”.

Eισηγητής κ. Μπερμπερίδης Πέτρος Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του κ. Κοντίνη Νικόλαου προϊσταμένου του τμήματος

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 1. Καταρχήν απόφαση για την αξιοποίηση δημοτικών υποδομών με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Eισηγητής κ. Μπερμπερίδης Πέτρος Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του κ. Κοντίνη Νικόλαου προϊσταμένου του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 1. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής Παραλαβής για το έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου».

         Eισηγητής κ. Κιοσές Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, σύμφωνα με την                     σχετική εισήγηση του κ. Τζώρτζη Χρήστου προϊσταμένου του τμήματος τεχνικών         υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύσταση Δημοτική Επιτροπή Ισότητας.
 1. Παραχώρηση χρήσης της πλατείας Αγοράς Κοινότητας Αμυνταίου στον Σύλλογο Γυναικών Αμυνταίου.
 1. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Κοινότητας Αμυνταίου στον Γυμναστικό Σύλλογο Αμυνταίου «ΕΡΜΗΣ».
 1. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Κοινότητας Αετού στον Αθλητικό Σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος».
 1. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Κοινότητας Λεβαίας στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο «ΔΑΦΝΗ».
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας των συστάδων 7α και 8α του διαστήματος  της Τ.Κ. Νυμφαίου.

         Eισηγητής κ. Μπάντης Ιορδάνης Αντιδήμαρχος Αμυνταίου,     

         σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Προϊσταμένου κ. Ρόμπη Ελένη του

         τμήματος Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της συστάδας 3γ του δασοκτήματος της  Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου. 

  Eισηγητής κ. Μπάντης Ιορδάνης Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Προϊσταμένου κ. Ρόμπη Ελένη του  τμήματος Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή στον Δήμο Αμυνταίου εκποιημένων οικοπέδων (για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων) του πρώην Δήμου Αετού.

  Eισηγητής κ. Μπάντης Ιορδάνης Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Προϊσταμένου κ. Ρόμπη Ελένη του  τμήματος Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας.

 1. Έγκριση απόφασης ΕΠΖ σχετικά περί σύστασης δουλείας δάσους για την εκτέλεση του έργου “Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ. Κ. Κέλλης”.

Eισηγητής κ. Μπάντης Ιορδάνης Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ΕΠΖ.

 1. Έγκριση απόφασης ΕΠΖ σχετικά με κλείσιμο δρόμων στην Τ.Κ. Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου

Eισηγητής κ. Μπάντης Ιορδάνης Αντιδήμαρχος Αμυνταίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ΕΠΖ.

 1. Κατανομή ποσού 47.800,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου.
 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου.
 1. Έγκριση  της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σημείωση : Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

                                      Social cafe bar στο Αμύνταιο
socia;33

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Η γνώμη σας μετρά, σχολιάστε το άρθρο:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *