Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

---------------------

AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

------------------

Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

Επικαιρότητα

Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης της Ελληνομάθειας

Θα διεξαχθούν εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».
Οι εξετάσεις διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στις εξετάσεις πιστοποίησης μπορούν να συμμετέχουν:
οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (ν. 4251/2014, Α΄80),
οι δικαιούχοι και αιτούντες διεθνή προστασία (ν. 4636/2019, Α’ 169) ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών, που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του π.δ. 363/1998, Α΄242 και προ της εφαρμογής του π.δ. 60/2010, Α΄ 98) ή επιπέδου Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010) υποβάλλονται μόνο στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Πέμπτη 25/11/2021 έως και τη Δευτέρα 6/12/2021, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας

Διεύθυνση : Κ. Καραμανλή 56, 53100, Φλώρινα
Πληροφορίες : Γεώργιος Κυριακού, Διευθυντής ΣΔΕ
Ώρες : 17:00 – 20:00 μμ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους
αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στον Υπεύθυνο του Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων.

Για την είσοδο στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 (rapid test που έγινε μέσα σε 48 ώρες ή PCR test που έγινε μέσα σε 72 ώρες από την είσοδο στο Κέντρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138), όπως εκάστοτε θα ισχύει καθώς και χρήση μάσκας προστασίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέτουν στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας (με εξαίρεση όσους έχουν λάβει άδεια διαμονής ως στερούμενοι διαβατηρίου)
4. Φωτοαντίγραφα Άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών ή βεβαίωσης ασύλου
5. Φωτοαντίγραφο Παραβόλου 50,00 € ή 20,00 € ανάλογα με το είδος της εξέτασης, που θα πρέπει να έχει πληρωθεί πριν την κατάθεση της αίτησης στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων
6. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, εφόσον υπάρχει

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014, η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται:

Α) Από την ιστοσελίδα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας https://sde-florin.flo.sch.gr/ellhnomatheia-exams-2021 και στα τηλέφωνα: 2385044858, 2385044859

Β) Από την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ : www.gsae.edu.gr και στα τηλέφωνα:2103442015, 2103442035, 2103442092, 2103442394, 2103442041

Γ) από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν) http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia/mathe-gia-tin-ellinomatheia

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1) Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά), εκτυπώνουν και υπογράφουν το έντυπο της αίτησης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν.
2) Συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση.
3) Εκδίδουν και πληρώνουν το e-παράβολο, ανάλογα με το είδος της εξέτασης στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν (Οδηγίες για την έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου υπάρχουν επίσης στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν).
4) Προσέρχονται στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων κατά τις ώρες λειτουργίας του για την κατάθεση της αίτησής τους, έχοντας μαζί τους την αίτηση, τα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά όσων καταθέτουν σε φωτοαντίγραφα για μπορεί να γίνει ο σχετικός έλεγχος. Λόγω των κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων η πρόσβαση στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/20-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401) Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως εκάστοτε θα ισχύει. Για την είσοδο στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων, απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 (rapid test που έγινε μέσα σε 48 ώρες ή PCR test που έγινε μέσα σε 72 ώρες από την είσοδο στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων) και χρήση μάσκας προστασίας.
5) Μετά την καταχώριση των στοιχείων της αίτησης από τον Υπεύθυνο του Κέντρου Συλλογής Αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα, η αίτηση λαμβάνει μοναδικό κωδικό υποψηφίου, ο οποίος δίνεται στον υποψήφιο και επίσης αναγράφεται από τον Υπεύθυνο στο έντυπο αίτησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας στα παρακάτω τηλέφωνα:
2103442092, -2015, -2035, -2394, -2041

Η Οργανωτική Επιτροπή των Εξετάσεων

Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

amyntaio-google

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button