Souper-maeket-proodos-Amyntaio
Επικαιρότητα

Απολογισμός Πεπραγμένων Έργων και Δράσεων της Π.Ε. Φλώρινας Έτους 2020 Μέρος 5ο

Η δημιουργία πράσινων υποδομών, η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και οι δράσεις ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα-περιεχομένου, αποτελούν προτεραιότητα για την Π.Ε. Φλώρινας.

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

α. Τακτοποίηση Συμμετοχών της Π.Ε. σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

Η διοίκηση της Π.Ε. Φλώρινας προχώρησε και σε αυτήν τη δράση ώστε να οργανωθούν οι συμμετοχές σε Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων ή Εταιρειών.

Συγκεκριμένα Πραγματοποιήθηκαν

Λύση των εταιρειών

 1. Βαλκανικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών
 2. Ευρωπεριοχή ΠΡΕΣΠΕΣ-ΑΧΡΙΔΑ Ελληνικό Τμήμα
 3. Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης Νομού Φλώρινας

Λόγω έλλειψης αντικειμένου και δραστηριότητας.

Παραμονή των

 1. Ωδείου Φλώρινας- Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 2. Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας
 3. Δικτύου Συλλογών Λαογραφίας και Παράδοσης
 4. Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας
 5. Συμβουλίου Απανταχού Φλωρινιωτών
 6. ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε. ΟΤΑ

β. Τηλεθέρμανση Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ)

Την προμήθεια ηλεκτροκίνητου θρυμματιστή βιομάζας και αγροτικών υπολειμμάτων (μπαλών) και φορτωτικού κάδου για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί η Μονάδα του ΑΗΣ Αμυνταίου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαία η προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου θρυμματιστή βιομάζας, προκειμένου η ΔΕΤΕΠΑ να καλύψει τις ανάγκες τηλεθέρμανσης του Αμυνταίου.

Πλέον η ΔΕΤΕΠΑ θα λειτουργεί με τις δύο μονάδες ισχύος 34MW που δημιουργεί με καύση βιομάζας. Για να υπάρχει δυνατότητα θρυμματισμού της πρώτης ύλης προέβη η περιφέρεια στη διάθεση των χρημάτων για την προμήθεια αυτού του μηχανήματος από τη ΔΕΤ  ΕΠΑ.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός παραγωγής/θρυμματισμού βιομάζας, με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΤΕΠΑ, π/υ 360.000 €,  ο οποίος θα εγκατασταθεί στο χώρο των μονάδων μας, θα δώσει τη δυνατότητα περισυλλογής πάσης φύσεως υπολειμματικής βιομάζας (αγροτικά υπολείμματα, καλαμώνες, υπολείμματα ξυλείας κτλ.)  και επί τόπου θρυμματισμού στο χώρο καύσης.

γ. Ασφαλτοστρώσεις-Διαγραμμίσεις που Εκτελέστηκαν με Σκοπό την Ενίσχυση του Αισθήματος Ασφάλειας των Συμπολιτών μας.

Στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας και του Αμυνταίου

 • Ασφαλτοστρώσεις μήκους 72 χμ.
 • Διαγραμμίσεις 140 χμ
 • Καθαρισμοί τάφρων μήκους 45,92 χμ.

Επίσης μισθώθηκε  Μηχάνημα Διαγραμμίσεων Δρόμων από την Π.Ε. Φλώρινας με Προϋπολογισμό  24.600,00 € για την εκτέλεση εργασιών στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Αμυνταίου.

δ. Λειτουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πρεσπών και Ενίσχυση Αντιπυρικής Προστασίας στον Δήμο Αμυνταίου

Εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2020 το νέο πυροσβεστικό κλιμάκιο, με έδρα την Τοπική Κοινότητα Ανταρτικού . Η λειτουργία πυροσβεστικού κλιμακίου στον Δήμο Πρεσπών υπήρξε χρόνιο αίτημα της αυτοδιοίκησης, σε μια προσπάθεια ελέγχου της δασοπυρόσβεσης στην εν λόγω προστατευμένη για τη βιοποικιλότητά της περιοχή. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις-υποδομές παραχωρήθηκαν  από την Π.Ε. Φλώρινας.

Η Π.Ε. Φλώρινας προχώρησε στην ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του Δήμου Αμυνταίου, με πυροσβεστικό όχημα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας θα βρίσκεται κατά την αντιπυρική περίοδο επί 24ωρου βάσεως εντός της πόλης.

 

ε. Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Οικισμού Αναργύρων Δ. Αμυνταίου

  Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες από την Π.Ε. Φλώρινας, με τελευταία την επιμέρους καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων από την επιτροπή και ορίστηκε η δικάσιμος την 7η Απριλίου 2021 για την οριστική τιμή μονάδας απαλλοτρίωσης της Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου .

στ. Επιχωματώσεις Ορυχείου Βεγόρας

Παρατηρήθηκε το φαινόμενο της δημιουργίας εστιών ανάφλεξης στην περιοχή παλαιού ορυχείου Βεγόρας λόγω υψηλών θερμοκρασιών κατά την θερινή περίοδο.  

Έγιναν επιχωματώσεις στην εν λόγω περιοχή για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και τυχόν συνέπειες ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής.

ζ. Υπηρεσίες ΤΕΒΑ

Μέχρι τέλος του έτους (2020) πραγματοποιήθηκαν επτά (7) διανομές και διατέθηκαν περίπου 6.500 μερίδες σε δικαιούχους του προγράμματος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μία νέα βάση δεδομένων, όπου υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι, υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Αρχής και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο που καλείται να υλοποιήσει το ΤΕΒΑ.

η. Διεξαγωγή Αιμοληψιών Συγγενών Πεσόντων του 1940-41 στην Π.Ε. Φλώρινας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Π.Ε. Φλώρινας, τον Σεπτέμβριο του 2020, η διαδικασία αιμοληψιών συγγενών πεσόντων του Ελληνο-ιταλικού πολέμου 1940-41.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, καθιστώντας την Δυτική Μακεδονία την πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που υλοποιεί τη δράση, αναζήτησης, καταγραφής και λήψης δειγμάτων (DNA) των εν ζωή συγγενών για την ταυτοποίηση των πεσόντων.

Η αναζήτηση και καταγραφή κατάλληλων συγγενικών γραμμών αποτέλεσε μια σύνθετη και επίπονη διαδικασία για την ομάδα εργασίας. Ενδεικτικά  αναφέρουμε ότι εντοπίστηκαν συγγενείς για τους 184 από τους 300 πεσόντες της Π.Ε. Φλώρινας, ενώ οι κατάλληλοι δότες-συγγενείς ήταν 154 .

θ. Αποχιονισμός-Ρίψη Άλατος

Εργαζόμενοι για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των πολιτών , η Π.Ε. Φλώρινας προμηθεύτηκε 2187 τόνους  άλατος αποχιονισμού, κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2019 – 2020. Επίσης να αναφέρουμε ότι συνολικά διατέθηκαν πέντε (5) Μηχανήματα αποχιονισμού – αλατοδιανομής (Πολυεργάτες) μέσω μίσθωσης για τη χειμερινή περίοδο 2019-20  και οι ώρες μισθωμένων μηχανημάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 ήταν 1930 .

 • Μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Ε. Φλώρινας και παρακολουθείστε τις διαφάνειες παρουσίασης του ετήσιου απολογισμού, μ΄ ένα κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

https://florina.pdm.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/PE-Florinas-Etisios-apologismos-2020.pdf

Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ - Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 - Επικοινωνία 2386 023114 Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικαιρότητα

Απολογισμός Πεπραγμένων Έργων και Δράσεων της Π.Ε. Φλώρινας Έτους 2020 … Μέρος 4ο

Για την Π.Ε. Φλώρινας η ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, αποτελεί την αφετηρία για την ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και τη διέξοδο του ενεργού κοινωνικού ιστού της περιοχής από την ανεργία.

Παρεμβάσεις στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

α. Αρδευτικά Έργα

Η λίστα των αρδευτικών έργων στην Π.Ε. Φλώρινας

 ΠεριοχέςΠρόοδος 2020
1Αρδευτικό ΦλώριναςΔημοπράτηση και Διαδικασίες σύμβασης
2Αρδευτικό ΠαρορίουΔημοπράτηση και Διαδικασίες Σύμβασης
3Αρδευτικό ΑμυνταίουΩρίμανση μελετών
4Αρδευτικό ΠρεσπώνΔιαδικασίες Σύμβασης
5Αρδευτικό Ν/Α ΦλώριναςΩρίμανση μελετών

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Αναδασμοί

Η λίστα των αναδασμών στην Π.Ε. Φλώρινα

ΠεριοχέςΠρόοδος 2020
ΠαλαίστραΈχουν ολοκληρωθεί οι αναδασμοί και βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση παράλληλων έργων αναδασμού από Δ.Τ.Ε
Μελίτη
ΑμμοχώριΣε εξέλιξη
ΒαρικόΕκκίνηση εργασιών αναδασμού
Σιταριά-Σ.Σ. ΒεύηςΠαράδοση νέων τεμαχίων
ΑρμενοχώριΠιθανή επαναδημοπράτηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ΣκοπιάΣε εξέλιξη
Πέρασμα
ΑσπρόγειαΣε εξέλιξη
ΝεοχωράκιΠροσυμβατικός έλεγχος κ υπογραφή σύμβασης
ΜαρίναΑναμονή απόφασης διενέργειας δημοπράτησης. Αναμονή οριστικοποίησης παλαιού κτηματικού καθεστωτος (ΠΚΚ)
ΜεσόκαμποςΑναμονή δέσμευσης πίστωσης. Πιθανή επανέναρξη εργασιών με δημοπράτηση

 

Τα έργα που προβλέπονται να υλοποιηθούν ή υλοποιήθηκαν βάσει μελετών είναι:

 • Ισοπεδώσεις ώστε τα αγροτεμάχια να έχουν επιφάνεια κατάλληλη για καλλιέργεια.
 • Διάνοιξη νέων δρόμων.
 • Κατασκευή σωληνωτών οχετών με πλαστικούς σωλήνες και διαβάσεων.
 • Διάνοιξη στραγγιστικών τάφρων για τη συγκέντρωση oμβρίων υδάτων.

γ. Αντιπλημμυρικά Έργα

Οι εργασίες – επεμβάσεις από την Π.Ε. Φλώρινας που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου:

 • Στην Κοινότητα Αρμενοχωρίου, συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων συρματοκιβωτίων του πρανούς εντός του οικισμού, προκειμένου να προστατευθεί από υποσκαφή και πιθανή ολίσθηση του. Επίσης πραγματοποιήθηκε ανάντη της γέφυρας καθαρισμός της κοίτης του ποταμού.
 • Στην Κοινότητα Αετού, συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων συρματοκιβωτίων στα θεμέλια της γέφυρας προς Νυμφαίο, καθαρισμός της κοίτης του ποταμού και τοποθέτηση κλειδωμάτων ασφαλείας επι της γέφυρας.
 • Στην Κοινότητα Σκλήθρου, αποκατάσταση και συντήρηση δυο υφιστάμενων διαβάσεων.
 • Στην Κοινότητα Πελαργού, καθαρισμός χειμάρρου.
 • Στην Κοινότητα Βαρικού, καθαρισμός αρδευτικών καναλιών και ρεμάτων.
 • Τέλος, στην Κοινότητα Σκοπού, καθαρισμός του ρέματος εντός του οικισμού.

Ειδικότερα ο καθαρισμός της κοίτης των ποταμών των Κοινοτήτων περιελάβανε:

α. Εργασίες ελέγχου και καθαρισμού της κοίτης των ποταμών ή των ρεμάτων από  αυτοφυή βλάστηση.

β. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων που βρίσκονται μέσα στην κοίτη των ποταμών και των ρεμάτων δημιουργώντας εμπόδια στην ομαλή ροή των υδάτων.

γ. Εργασίες καθαρισμού της διατομής από κορμούς δένδρων, ξύλων και λοιπών απορριμμάτων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541- (κ.ε. 2014 ΕΠ541100001) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 250.000 €.

 

 

δ. Αρδευτικό Έργο Πρεσπών:

Στα πλαίσια εξέλιξης του αρδευτικού έργου, η Π.Ε. Φλώρινας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνέβαλαν καταλυτικά ώστε το αρδευτικό να περάσει από το επίπεδο των μελετών σε τροχιά υλοποίησης, Το έργο έχει δημοπρατηθεί και είναι προϋπολογισμού 20.000.000 εκ. €.

ε. Έργα του Φράγματος Παρορίου

Στο φράγμα Παρορίου τα έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και έχουν σαν σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού των χειμάρρων Παρορίου και Κρατερού. Σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών της περιοχής σε άρδευση, δίνοντας τη δυνατότητα καλλιέργειας ειδών υψηλής οικονομικής απόδοσης σε έκταση 3.630 στρ. γεωργικής γης.

στ. Άρδευση Αμπελώνων Αγ. Παντελεήμονα – Φλώρινας

Αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης για την ανόρυξη γεωτρήσεων προς άρδευση των αμπελώνων, συντάχθηκε και υπογράφηκε το σχετικό τεχνικό δελτίο έργου στην Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου. Στόχος του έργου είναι η επίλυση των προβλημάτων άρδευσης των αμπελοκαλλιεργειών.

ζ. Αποκατάσταση του Αποστραγγιστικού Δικτύου Χειμαδίτιδας

Η αποκατάσταση του αποστραγγιστικού δικτύου της Χειμαδίτιδας είναι έργο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Κοινοτήτων, Βαλτονέρων, Λιμνοχωρίου, Αναργύρων και Πεδινού, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες ροής.

Οι εργασίες που εκτελούνται αφορούν:

 • Την απομάκρυνση της βλάστησης από τα πρανή των τάφρων.
 • Τις εκβαθύνσεις – εκσκαφές που αφορούν τόσο την απομάκρυνση φερτών υλικών όσο και τη διεύρυνση της κοίτης.
 • Την διαμόρφωση της κατά μήκος κλίσης των τάφρων, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή απορροή και αποστράγγιση των καλλιεργημένων εδαφών.
 • Την αντικατάσταση υφιστάμενων οχετών ή κατασκευή νέων, όπου απαιτείται.
 • Την κατασκευή αναχωμάτων για την προστασία όμορων εκτάσεων, όπου απαιτείται.
 • Την κατασκευή θυρο-φραγμάτων στις δευτερεύουσες τάφρους για τη διαχείριση υδάτων.
 • Τις εργασίες καθαρισμού της αυτοφυούς  ποώδους και θαμνώδους βλάστησης στην εκτροπή του ρέματος του Σκλήθρου, καθώς και στην ενωτική διώρυγα Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας.

Το έργο έχει Προϋπολογισμό Μελέτης 1.810.000,00€. Η χρηματοδότηση της υλοποίησής του είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας ΠΕΠ 2014 – 2020. Το έργο είναι σε εξέλιξη.

η. Καθαρισμός Διαύλων ΤΟΕΒ Πρεσπών

Πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός των διαύλων του ΤΟΕΒ Πρεσπών, προκειμένου να  ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία των δύο αντλιοστασίων, που συμβάλλουν στην άρδευση της λεκάνης των Πρεσπών, έκτασης περίπου 14-16 χιλιάδων στρεμμάτων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 19.000,00 €.

θ. Αγροτικός Εξηλεκτρισμός

Το πρόγραμμα επιδοτεί την κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων για τον εξηλεκτρισμό εγκαταστάσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, φυτικής και ζωικής παραγωγής. Τελευταία εξέλιξη αποτελεί  η διάθεση πίστωσης για τη συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος. Εκ μέρους της Π.Ε. Φλώρινας έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις για 130 πράξεις, όπως μελέτες, αυτοψίες, τροποποιήσεις στοιχείων και άλλα.

ι. Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας

Στην ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας είναι εγκατεστημένες 10 ενεργές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου κανονισμού λειτουργίας της. Η ΒΙ.ΠΕ. υποστηρίζεται απο βασικές υποδομές ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και οδικού δικτύου. Παρουσία του Συντονιστή Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Κωστή Μουσουρούλη πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών με εκπροσώπους φορέων και συλλογικών οργάνων στην ΒΙ.ΠΕ. με θέμα την ενίσχυση της  εξωστρέφειας και την ενδυνάμωση του δευτερογενούς τομέα.

Επίσης, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποφασίστηκε ομόφωνα η εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για τη διαχείριση του θέματος απεμπλοκής της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ από τη διαχείριση της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας, με την προοπτική ίδρυσης ενός ειδικού φορέα διαχείριση, στον οποίο θα συμμετέχουν οι Δήμοι της Π.Ε. Φλώρινας, το Ε.Β.Ε. και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς. ( με Αρ. Απόφασης Π.Σ. 343/20)

 

 • Μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Ε. Φλώρινας και παρακολουθείστε τις διαφάνειες παρουσίασης του ετήσιου απολογισμού, μ΄ ένα κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://florina.pdm.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/PE-Florinas-Etisios-apologismos-2020.pdf

Ακολουθεί μέρος 5ο.

Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ - Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 - Επικοινωνία 2386 023114 Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικαιρότητα

Απολογισμός Πεπραγμένων Έργων και Δράσεων της Π.Ε. Φλώρινας Έτους 2020 Μέρος 3ο

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας επιδιώκει συστηματικά και αδιάλειπτα να αναδείξει την πολιτισμική μας κληρονομιά και να συμβάλει στην ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης της περιοχής.

Έργα με Τουριστική και Πολιτιστική Πτυχή 

α. Αρχαιολογικός Χώρος Πετρών.

Στις Πέτρες Αμυνταίου γίνονται νέες ανασκαφές και αναστηλώσεις του οικισμού, μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος, για την ανάδειξη του Νότιου Πλατώματος του Αρχαιολογικού χώρου Πετρών. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα συντελέσει στην τουριστική ανάπτυξη της Π.Ε. Φλώρινας.

β. Ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο ¨Έπαυλη Αλεξάνδρου¨.

   Η Έπαυλη του Αλεξάνδρου είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστατα ιδιωτικά ρωμαϊκά συγκροτήματα πλούσιων Ελλήνων ,το οποίο ήρθε στην επιφάνεια ως αποτέλεσμα  των ανασκαφών στο Λεκανοπέδιο του Αμυνταίου . Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί την Εφορεία Αρχαιοτήτων για την εκτέλεση έργων  αναστηλώσεων, στερεώσεων, συντηρήσεων αρχαίων μνημείων, διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων κτλ.

γ. Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βεύης.

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι ένας μικρός μονόχωρος ξυλόστεγος ναός. Παρά το μικρό του μέγεθος, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής του 15ου αιώνα με στοιχεία τυπολογικά και κατασκευαστικά που ανάγονται στη βυζαντινή ναοδομία του 12ου και 13ου αιώνα. Το έργο εντάχθηκε το 2019 με τίτλο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΥΗΣ, Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και είναι σε εξέλιξη.

δ. Αναβάθμιση Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου

Το έργο είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Για την ωρίμανση του, συντάχθηκε από την ΑΝ.ΚΟ Α.Ε. ο φάκελος της Μ.Π.Ε και κατατέθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του Υπουργείου.

Ο προϋπολογισμός Μελέτης ανέρχεται περί τα 6,5 εκ. €.  και αναμένουμε την επίσημη απόφαση από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ε. Υποδομές (οδοποιίας) για την Στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας με Δικαιούχους:

1.   Την Π.Ε. Φλώρινας        

2.   Τον Δήμο Φλώρινας

3.   Τον Δήμο Πρεσπών

4.   Τον Δήμο Αμυνταίου

Με Συνολικό προϋπολογισμό 2,1 εκ.  € από το ΠΔΕ 2020 η δράση αφορά σε υποδομές οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας . Προβλέπεται να γίνουν εργασίες κατασκευής – συντήρησης – ασφαλτόστρωσης σε τμήματα υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, λόγω έντονων φθορών (καθιζήσεις, ρηγματώσεις, λακκούβες κ.λ.π.).

στ. Παρουσίαση του Πλάνου ΄΄Διαχείρισης Κρίσης στον Ξενοδοχειακό Κλάδο της Δυτικής Μακεδονίας΄΄ στην Π.Ε. Φλώρινας

Με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις στην Π.Ε. Φλώρινας, με τη συμμετοχή των ξενοδοχο-επιχειρηματιών, για την υλοποίηση του προγράμματος ΄΄Διαχείρισης Κρίσης στον Ξενοδοχειακό κλάδο της Δυτικής Μακεδονίας΄΄, για τα καταλύματα και τις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής.

–       Μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Ε. Φλώρινας και παρακολουθείστε τις διαφάνειες παρουσίασης του ετήσιου απολογισμού, μ΄ ένα κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://florina.pdm.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/PE-Florinas-Etisios-apologismos-2020.pdf

 

Ακολουθεί μέρος 4ο.

Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ - Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 - Επικοινωνία 2386 023114 Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικαιρότητα

Απολογισμός Πεπραγμένων Έργων και Δράσεων της Π.Ε. Φλώρινας Έτους 2020…. Μέρος 2ο

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προχωρά στοχευμένα στην ωρίμανση έργων υποδομής, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου, την τουριστική ανάπτυξη, τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Έργα Υποδομών που Εξελίσσονται στην Π.Ε. Φλώρινας
α. Κάθετος Άξονας ¨Κοζάνη – Ξινό Νερό – Κόμβος Αμμοχωρίου – Σύνορα Νίκης¨
(α) Βελτίωση των Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών του Τμήματος Κόμβος Πτολεμαΐδας – Κόμβος Ξινού Νερού για την οποία έχει κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο στο ΕΣΠΑ με δύο υποέργα μελέτη και κατασκευή.
(β) Τμήμα ¨Ξινό Νερό – Κόμβος Αμμοχωρίου¨: Εκπονούνται οι υποστηρικτικές μελέτες του οδικού άξονα για την παράκαμψη του ορυχείου Βεύης.
(Γ) Βελτίωση των Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών του Τμήματος ¨Κόμβος Αμμοχωρίου – Κόμβος Φλώρινας¨.
Αφορά στη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου τμήματος της υφιστάμενης χάραξης προκειμένου να αποκτήσει το σύνολο του Καθέτου Άξονα ενιαία διατομή.
β. Βελτίωση του Οδικού Τμήματος ΤΕΙ – Χιονοδρομικό του Άξονα Φλώρινα – Ανταρτικό – Πρέσπες
Με απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον Ιούνιο του 2020, απεγκλωβίστηκε η ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης για τη βελτίωση του οδικού τμήματος ΤΕΙ – Χιονοδρομικό του άξονα Φλώρινα – Ανταρτικό – Πρέσπες.
Αν και η μελέτη είχε ολοκληρωθεί το 2013, οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που επέβαλε το ΥΠΕΚΑ, υπαγόρευαν την επικαιροποίηση της. Ωστόσο η χρηματοδότηση της μελέτης επικαιροποίησης λίμναζε επί έξι χρόνια, δεσμεύοντας πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ). Η πρόοδος αυτού του έργου καταδεικνύει την βούληση και την αποφασιστικότητα της νέας Περιφερειακής αρχής αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και τουριστικής προβολής.
γ. Κατασκευή Νέου Κτιρίου για τη Στέγαση της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Η χρηματοδότηση της μελέτης και της κατασκευής του νέου κτιρίου είναι ενταγμένη, (το ύψος της ανέρχεται περί τα 12,0 εκ. €), στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η μελέτη εκπονείται και με την ολοκλήρωση της θα ακολουθήσει η δημοπράτηση της κατασκευής του νέου κτιρίου.
δ. Βελτίωση και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιριακών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.
Το έργο εντάχθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 107 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ενώ η εκπόνηση της μελέτης αυτού του πολύ σημαντικού έργου ξεκίνησε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Περιλαμβάνει ανακαινίσεις και επισκευές των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, εκσυγχρονισμό των δικτύων και των ψηφιακών υποδομών, βελτίωση της προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεκπεραίωση του όλου εγχειρήματος ήταν και παραμένει η καλή συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της ΑΝΚΟ, του Δήμου Φλώρινας, της ΔΕΥΑΦ, της Κτηματική Υπηρεσία Φλώρινας και του ΔΕΔΗΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9,8 εκ. € .
ε. Συντήρηση – Βελτίωση του Κτιρίου «Αγία Όλγα» Πρώην Παιδόπολη
Με την ολοκλήρωση του έργου το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας (τμήμα Δομών Περιβάλλοντος) και έχει ολοκληρωθεί, ενώ ο πλήρης φάκελος για την έγκριση της επέμβασης έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) που ενέκρινε τις προτεινόμενες επεμβάσεις στο κτίριο. Ο Προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται περί τα 1,8 εκ. € Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι τον Νοέμβριο ανακοινώθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΣΜΝ) η έγκριση της αλλαγής χρήσης του χαρακτηρισμένου ως μνημείου, καθώς και η μελέτη αποκατάστασής του, ενώ εκδόθηκε η αντίστοιχη απόφαση.
στ. Τελωνειακή Διάβαση Πρεσπών τη Συνοριακή Διασύνδεση ¨Λαιμός – Μάρκοβα Νάγκα¨
H πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την διάνοιξη της συνοριακής διάβασης στο Λαιμό Πρεσπών, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, τον Ιανουάριο του 2020, στη γείτονα χώρα. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με αποφάσεις των υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών , ενώ συμμετείχαν εμπειρογνώμονες των αρμόδιων υπουργείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, με τηλεδιάσκεψη, υπό τον υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης κ. Καράογλου ο οποίος τόνισε την ανάγκη της λειτουργίας της τελωνειακής διάβασης.
Το έργο υποστηρίζει και το Υπουργείο Εσωτερικών που προωθεί την άμεση έναρξη των εργασιών ανάθεσης της μελέτης του έργου σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Η προμελέτη εκπονήθηκε από την ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με προϋπολογισμό 2,5 εκ. € για την κατασκευή με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG.
ζ. Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας
Θέλοντας να ενισχύσουμε τις δομές Υγείας προχωρήσαμε το έργο αυτό υπογράφοντας την Προγραμματική Σύμβαση Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την 3η ΥΠΕ. Για την υλοποίηση της δράσης υποβλήθηκε τεχνικό δελτίο πράξης για τη χρηματοδότηση απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και τελικά εκδόθηκε απόφαση ένταξης της πράξης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.
Η αναβάθμιση αφορά απαραίτητες επεμβάσεις για τη σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την ελάττωση εκπομπών αέριων ρύπων ( περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μονώσεις, κουφώματα, σύγχρονα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά κ.α.), με τελικό σκοπό την αναβάθμιση της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου.
η. Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας
Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας ΠΕΠ 2014 – 2020. Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα, την Προμήθεια Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας και το δεύτερο την Κατασκευή Κελύφους Θερμομόνωσης στο Διοικητήριο της Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό την βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου και την μείωση λειτουργικών του εξόδων.
Η τελευταία εξέλιξη είναι η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας υποβολής προσφορών επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου εκτιμώμενης αξίας 121.546,79 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) , ενώ για το υποέργο της προμήθειας ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και το επόμενο διάστημα πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία.

– Μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Ε. Φλώρινας και παρακολουθείστε τις διαφάνειες παρουσίασης του ετήσιου απολογισμού, μ΄ ένα κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://florina.pdm.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/PE-Florinas-Etisios-apologismos-2020.pdf

Ακολουθεί μέρος 3ο.

Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ - Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 - Επικοινωνία 2386 023114 Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικαιρότητα

Απολογισμός Πεπραγμένων Έργων και Δράσεων της Π.Ε. Φλώρινας Έτους 2020

Για την Αντιμετώπιση της Υγειονομικής Συγκυρίας (Covid-19) η Π.Ε. Φλώρινας Προέβη στις Παρακάτω Δράσεις:
α. Ενημερώσεις και Τηλεδια-Συσκέψεις
• Ενημέρωση πολιτών και εργαζομένων (Έκδοση δελτίων τύπου ) για την πρόληψη και αντιμετώπιση της λοίμωξης.
• Ανακοινώσεις για τη μετακίνηση πολιτών στο εξωτερικό.
• Έκτακτες συγκλήσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας.
• Συνεχής επικοινωνία με θεσμικούς και υπηρεσιακούς της Π.Ε. Φλώρινας (Διοικητή Γ.Ν. Φλώρινας ¨Ελένη Θ. Δημητρίου¨, Δημάρχους, Αστυνομικό Διευθυντή, Διοικητή Πυροσβεστικών υπηρεσιών , Διοικητή 1ου Σ.Π., Πρόεδρου Ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας, Πρόεδρο Φαρμακοποιών Φλώρινας).
β. Δωρεές της Π.Ε. Φλώρινας
• Υγειονομικό υλικό στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ¨Ελένη Θ. Δημητρίου¨ ( γάντια και μάσκες μίας χρήσεως).
• Υγειονομικό υλικό στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου ( δύο θερμόμετρα υπέρυθρων μετώπου, γάντια και μάσκες μίας χρήσεως ).
• Αγορά και τοποθέτηση 4θέσιων καθισμάτων αναμονής (5 τεμάχια) στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου.
• Παράδοση ολόσωμων στολών υψηλών προδιαγραφών, για τις ανάγκες προστασίας του προσωπικού του ΕΚΑΒ Φλώρινας.
• Υγειονομικό υλικό στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ και των στρατιωτικών τμημάτων της Π.Ε. Φλώρινας (αντισηπτικά, μάσκες και γάντια μίας χρήσεως).
γ. Επίσκεψη των Αιρετών της Π.Ε. Φλώρινας και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
• Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργου Κασαπίδη κατά το Α κύμα της πανδημίας συνοδευόμενους από αιρετούς της Π.Ε. Φλώρινας, επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ¨Ελένη Θ. Δημητρίου¨ και ενημερώθηκε για τις ανάγκες κάλυψης σε σύγχρονο ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να αναβαθμιστούν περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας κατά του Covid-19.
δ. Ιατρο-Τεχνολογικός Εξοπλισμός 1,8 εκ ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας
• Με απόφαση του Περιφερειάρχη εγκρίθηκε η ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της προμήθειας ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ¨Ελένη Θ. Δημητρίου¨, προϋπολογισμού 1.8 εκ. ευρώ. Πρόκειται για αναγκαίο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για τα Χειρουργεία, τις Κλινικές και τα Τμήματα του Νοσοκομείου, ο οποίος θα αναβαθμίσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.
ε. Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας
• Διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών, με την αρωγή του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας ¨Ελένη Θ. Δημητρίου¨ ,των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών και του Ιατρικού και Φαρμακευτικού συλλόγου Φλώρινας σε ειδικούς χώρους με στόχο την αντιμετώπιση έλλειψης αιμοπεταλίων.
στ. Διαφημιστική Προβολή για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας των Πολιτών
• Διάθεση του ποσού των 23.494 ευρώ στα τοπικά Μ.Μ.Ε. για τη δημοσιοποίηση οδηγιών-μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19), με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών.
ζ. Προμήθεια Υλικών για τη Διαχείριση Εμφάνισης Περιστατικών της Νόσου covid-19 σε Εκτροφές Γουνοφόρων Ζώων της Π.Ε. Φλώρινας
• Διατέθηκε το ποσό των 1.528,92 ευρώ, για τη διαχείριση εμφάνισης περιστατικών της νόσου covid-19 σε εκτροφές γουνοφόρων ζώων της Π.Ε. Φλώρινας.
η. Παράλληλες Δράσεις:
• Εφαρμογή της εκ περιτροπής απασχόλησης.
• Αναστολή της λειτουργίας όλων των δομών ευθύνης ( Ωδείο και αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος») και διενέργεια απολυμάνσεων στους εν λόγω χώρους.
• Ματαίωση, κατόπιν ενημέρωσης, προγραμματισμένων εκδηλώσεις πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχομένου, με χαρακτηριστικά συνάθροισης, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε κλειστούς χώρους.
• Τακτικές απολυμάνσεις των χώρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
• Διενέργεια περίπου 200 ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από μεικτά κλιμάκια των αρμοδίων υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας και της ΕΛ.ΑΣ, (Φλώρινα, Αμύνταιο και Μελίτη).
Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας αποτέλεσε και αποτελεί αρωγό της πολιτείας και του κράτους και συνδετικό κρίκο με τις τοπικές κοινωνίες. Γι΄ αυτό συνεχίζει απρόσκοπτα να βαδίζει στον δρόμο της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις, κρατώντας την κοινωνία όρθια.
Ακολουθεί μέρος 2ο.

Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ - Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 - Επικοινωνία 2386 023114 Social cafe bar Αμυνταιο - Καφετέρια · Μπαρ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button