Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταιου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (87Α
) ως ισχύει και το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (55Α),η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (76Α
), να συμμετέχετε στην διαζώσης κεκλεισμένων των θυρών Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου,την 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Παροχή οδηγιών ψήφου στον Δήμαρχο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΞΙΝΟ-ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
ΟΤΑ. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.
2. Έγκριση νομικών ενεργειών ως προς την άσκηση της υπ’ αριθμ. Ε2304/2020
αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ. – Διαπίστωση έλλειψης αναγκαίων
αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύναψη συμβάσεων της Ξινό Νερό
ΟΤΑ Α.Ε. με την ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε. – Απαιτούμενες ενέργειες. –
Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α

Καλείστε να συμμετέχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του Ν.
3852/2010 (87Α) ως ισχύουν, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (167Α
) όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (55Α), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (76Α),
στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Αμυνταίου, την 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μμ, με
μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του
Δήμου Αμυνταίου, οικονομικού έτους 2021.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button