Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 09 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 1. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Αμυνταίου
 2. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Αμυνταίου
 3. Ορισμός μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης
 4. Ορισμός μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
 5. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ
 6. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου, ως υπόλογου για τα έργα και τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Ανταποδοτικό Πόρο της ΔΕΗ (παραλαβή επιταγών, πιστοποιήσεων κλπ.)
 7. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας .
 8. Ορισμός επιτροπής από δημοτικούς συμβούλους για τον έλεγχο των εβδομαδιαίων λαϊκών αγορών .
 9. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Μονομετοχικής  Α.Ε. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου.
 10. Διενέργεια κλήρωσης δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής ΄Εργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37€(5.869,40€ χωρίς ΦΠΑ) και Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ΄Εργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37€(5.869,40€ χωρίς ΦΠΑ).
 11. Ορισμός μελών στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του έτους 2019.
 12. Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
 13. Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων (για απ’ ευθείας εκμίσθωση ή εκποίηση).
 14. Ορισμός υπευθύνων για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων» προϋπολογισμού μελέτης 64.499,12€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018» προϋπολογισμού μελέτης 448.800,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 17. Απόφαση για σφράγιση ή μη των αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων αναψυχής του Δήμου Αμυνταίου
 18. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5×5 συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€.
 19. Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5×5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 31.002,24€.
 20. Αίτημα για παράταση χρόνου ισχύος, της από 07/06/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Αμυνταίου για τη πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5×5 συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου» ,  ορισμός υπόλογου και αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παρακολούθησης.
 21. Αίτημα για παράταση χρόνου ισχύος, της από 07/06/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Αμυνταίου για τη πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5×5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου» , ορισμός υπόλογου και αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παρακολούθησης.
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.571,72€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 23. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού μελέτης 1.129.032,26€.
 24. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου ΄΄Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου΄΄
 25. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & oριστικής παραλαβής του έργου : “Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου”.
 26. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & oριστικής παραλαβής του έργου : «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».
 27. Απόψεις για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. του έργου «ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 500 ΚW ΜΕ ΚΑΥΣΗ BIOΡΕΥΣΤΩΝ» στο αγροτεμάχιο 233 της Τ.Κ. Βεγόρας.
 28. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου».
 29. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου».
 30. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».
 31. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση ενός (1) απλού φωτιστικού σώματος, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Πεδινού, του Δήμου Αμυνταίου (πλησίον οικίας Νεβολιάνη Χρήστου)», προϋπολογισμού 48,36 €.
 32. Έγκριση της αριθ. 43/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αμυνταίου, σχετικά με χορήγηση άδειας αποξήλωσης υφιστάμενης και κατασκευή νέας ράμπας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο της πόλης του Αμυνταίου.
 33. Ακύρωση της με αριθμό απόφασης 116/2019 για την απευθείας ανάθεση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος ΤΚ Ασπρογείων και λήψη απόφασης εκ νέου.
 34. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης υλοτομίας συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου.
 35. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Δασικού Συνεταιρισμού Λεχόβου.
 36. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Μούκα Θωμά.
 37. ΄Εγκριση της με αριθμό 25/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά την «Αποδοχή χρηματοδότησης από τον Δήμο και Τροποποίηση προϋπολογισμού».
 38. Τροποποίηση της με αριθμό 234/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος  2019 και σύσταση επιτροπής ελέγχου» .

 

 1. Καθορισμός κωδικών εξόδων προϋπολογισμού έτους 2019, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής.
 2. Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης Αμυνταίου, έτους 2019.
 3. ΄Εγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Γερμανία.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 143/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 147/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close