Οπτικά Κάτανα, σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

---------------------

AUTO SOUMPASIS αυτοκινητα

------------------

Προοδοσ μαρκετ τιμες σοκ Αμυνταιο

Επικαιρότητα

1ος Θεματικός Κύκλος Ομιλιών, με τίτλο ” Έλληνες της Διασποράς στον Τομέα του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και της Διπλωματίας”

Το Δίκτυο  Πανεπιστημιακών Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος (ΔΙ.ΠΑ.Θ.Ε.Π.Π.) και ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  (Ε.Σ.Δ.Ε.Π.
– Π.Δ.Μ.)
σας καλούν  στον 1ο  Θεματικό Κύκλο Ομιλιών με τίτλο:
” Έλληνες της Διασποράς στον Τομέα του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και
της Διπλωματίας “
που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά  στη διεύθυνση:
http://zoom.us/my/uowm.mph1
την Παρασκευή  28/1/2022 και ώρα 5 μ.μ. έως 7 μ.μ.

Όλοι οι Θεματικοί  Κύκλοι Ομιλιών τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Εξωτερικών και του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας
  κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
24610 56212, 24610 56226

Αξιότιμοι/Αξιότιμες ,
Το Δίκτυο Πανεπιστημιακών Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος (ΔΙ.ΠΑ.Θ.Ε.Π.Π.) συστάθηκε τον Μάρτιο του 2021 με κύριους άξονες
τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον την Εκπαιδευτική και Πολιτιστική Διπλωματία.
Δεκαπέντε (15) Διευθυντές ή Εκπρόσωποι Πανεπιστημιακών Θεσμοθετημένων
Εργαστηρίων από επτά (7) ΑΕΙ της χώρας και δύο Μέλη της Εννεαμελούς
Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, συνυπέγραψαν το Ιδρυτικό Μνημόνιο
Συνεργασίας στις 31-3-2021 στο οποίο αναφέρονται:
Α. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Γ.ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Δ. Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΤ.ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζ.ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ( ΦΥΣΙΚΕΣ)
Στην 1η Συνεδρίαση της Εννεαμελούς Συντονιστικής Επιτροπής ( Ε.Σ.Ε.) του Δικτύου,
μετά από πρόταση του Διευθυντή του Θ.Ε. Διαχείρισης Τεχνολογίας (MATER Lab) του
Τμήματος Διαπεριφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή κυρίου Ιωάννη
Μπακούρου, ο σχεδιασμός του λογότυπου του Δικτύου προτάθηκε να πραγματοποιηθεί
από τους Φοιτητές/τριες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον
Κοσμήτορα της Σχολής και Προέδρου του Τμήματος κύριο Ιωάννη Ζιώγα το οποίο και
τελικά κατοχυρώθηκε στη συνέχεια στην 1η Γενική Συνέλευση, Πρακτικό Θ.Η.Δ.11/
Γ.Σ.1/10-6-2021 ενώ προηγήθηκε η καταγραφή των προτάσεων της Ε.Σ.Ε. για την
πρώτη διεύρυνσης των Μελών του Δικτύου με Θ.Ε., ιδιώτες, Φορείς, Οργανισμούς Τ.Α. Α’
και Β’ βαθμού και Α.Μ.Κ.Ε. στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που αναφέρονται στους τομείς
του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος, της Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας.
Η πρώτη εμβληματική δράση Πολιτισμού του Δικτύου είναι η οργάνωση «Θεματικών
Κύκλων Ομιλιών» με Έλληνες επιφανείς της Ελληνικής Διασποράς και όχι μόνον, με
στόχο την ενδυνάμωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Δικτύου, το οποίο και έχει
από την 1η Γ.Σ. την έμπρακτη συμπαράσταση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων κυρίου Άγγελου Συρίγου για τη θεσμική του αναγνώριση, και την αιγίδα
του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας κυρίου Ιωάννη Χρυσουλάκη, σε όλους τους Θεματικούς Κύκλους
Ομιλιών, οι οποίοι είναι οι εξής:
1ος. Έλληνες της Διασποράς στον Τομέα του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και της
Διπλωματίας
2ος. Νέοι Έλληνες της Διασποράς στα Πανεπιστήμια των πέντε (5) Ηπείρων- Μέλη
Ομίλων ή Συνδέσμων Υποτρόφων Ελληνικών Ιδρυμάτων στους τομείς : Υγείας,
Αριστείας, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Περιβάλλοντος
3ος. Εκπαίδευση της Διασποράς
4ος. Τεχνολογίες διάσωσης και Τεχνικές ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτισμού,
Τουρισμού
5ος. Ιδρύματα- Κληροδοτήματα που μπορούν, ή συνεισφέρουν στη διάδοση του
Ελληνικού Πολιτισμού
6ος. Αρχιτεκτονική Πολιτιστική Κληρονομά και κλιματική αλλαγή
7ος. Ελληνικός Μουσειακός Πολιτισμός ανά την Υφήλιο
8ος. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
9ος. Άυλη Ελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά στα Ορθόδοξα Μοναστήρια, στις Καθολικές
Βιβλιοθήκες και στα Θρησκευτικά Κέντρα ανά τον κόσμο.
Ως Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δικτύου μετά από την ομόφωνη απόφαση της
Εννεαμελούς Συντονιστικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) και της 1ης Γενικής Συνέλευσης του
ΔΙ.ΠΑ.Θ.Ε.Π.Π., Πρακτικό Θ.Η.Δ.15/Γ.Σ.1/10-6-2021 σας προσκαλούμε να στηρίξετε το
Δίκτυο, όχι μόνον με τη συμμετοχή σας στις δράσεις των Θεματικών Κύκλων Ομιλιών,
αλλά και μέσω της ατομικής ή συλλογικής σας ταυτότητας ως Φορείς, εφόσον οι σκοποί
σας συνάδουν με τους τομείς του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος, της Εκπαιδευτικής και
της Πολιτιστικής Διπλωματίας.
Τα εργαλεία που ενισχύουν την πραγματοποίηση των στόχων του Δικτύου είναι η
υποτομεακή προσέγγιση των κυρίως στόχων, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από τη
Διοίκηση και είναι οι εξής:
1.Τομέας Παιδείας, Εκπαίδευσης, Λόγου, Γλωσσολογικός
2.Τεχνολογικός Τομέας και Συντήρησης – Διατήρησης – Ανάδειξης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, Εκκλησιαστικής Κληρονομιάς και Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
3.Προληπτική συντήρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύποι σε μνημεία, και ψηφιοποίηση
4.Καταγραφή συλλογών – Ψηφιοποίηση αντικειμένων – έργων τέχνης, τρισδιάστατη
απεικόνιση και εκτύπωση
5.Ψηφιακός Τομέας
6.Θεατρικός – Κινηματογραφικός – Μουσικός Τομέας
7.Αρχαιότητες, Τόποι, Μνημεία και Περιβάλλον
8.Τομέας Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλον
9.Τομέας Περιβαλλοντικής οικονομίας
1.Τομέας Πολιτικής Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς– Δημιουργική Βιομηχανία
2.Αρχαιολογία Πεδίου, επιφανειακή έρευνα
3.Αειφορική- (ή Βιώσιμη) Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων- smart environment, smart
water solutions
ώστε να μπορούν ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν προς όφελος των Μερών:
I.Αυτόνομα μέσω των Θ.Ε. ή των Συνεργαζόμενων Φορέων
II.Με διατομεακές συνεργασίες ανάλογα με τα ερευνητικά και επιστημονικά
ενδιαφέροντα των Μερών
III.Με τα «Ανθρώπινα Δίκτυα» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
Υπουργείου Εξωτερικών

Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και για τον Νομό Φλώρινας

amyntaio-google

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button